Skap deg det drømmelivet du fortjener - uten dårlig samvittighet! Gratis infosamtale!

Kjøpsvilkår

Livets Bølger Nettkurs

 

1. Innledning

Disse vilkårene gjelder ditt kjøp av Livets Bølger Nettkurs

Formålet med denne avtalen er å skape trygge og klare rammer rundt kjøpet ditt, minske sjansen for eventuelle misforståelser og legge grunnlaget for et godt samarbeid.

Avtalen består av disse vilkårene, opplysninger du har fått ved bestilling og utfylles av de lovene som til enhver tid er gjeldende.

Dersom du lurer på noe i dette dokumentet ber jeg deg kontakte meg på [email protected].

Ved kjøp bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer vilkårene i denne avtalen.
        

 2. Avtalens Parter

Selger er VOLO EQ-terapi & veiledning v/Elisabeth Jane Cannon, Bergveien 71, 3057 Solbergelva, [email protected], 0047 90088264, org.nr. 923947582 (heretter kalt selger). 

Kjøper er den som foretar bestillingen (heretter kalt kjøper). 

 

 3. Selve kjøpet

Kjøpet gjelder for Livets Bølger Nettkurs utifra hvilken landingsside du meldte deg inn fra. 

Ved kjøp av nettkurs får du tilgang til en kurslenke som sendes ut i e-post etter betaling.

 

Ansvar:

VOLO EQ-terapi & veiledning forplikter seg til å levere innhold og oppfølging som beskrevet i punkt 3. 

For at utbyttet ditt skal bli som forventet, har også du som kunde et ansvar ved å gjennomføre nettkurset slik det er lagt opp.

Det er innforstått at prosessen er like viktig som resultatene, og at dette er opp til kjøper. Du forplikter deg også til å følge vilkårene i denne avtalen. 

 

Kjøper forstår at VOLO EQ-terapi & veiledning v/ Elisabeth Jane Cannon eller andre i tilknytning, ikke påtar seg ansvar for om du får en utvikling som menneske, terapeut og gründer ved å kjøpe kurset.

VOLO EQ-terapi & veiledning v/ Elisabeth Jane Cannon forplikter seg til å levere råd og veiledning om hvordan du har mulighet å oppnå dette, og vil bidra med hjelp på veien til å finne din vei som terapeut og gründer.

 

Som EQ-terapeut og medlem av NEQ (Norsk forening for EQ-terapeuter) forholder jeg meg også til deres regelverk og etiske retningslinjer. Disse kan du finne HER

 

Kommunikasjon:

All kommunikasjon skjer på e-post eller på DM på Facebook/Instagram, og henvendelser vil besvares så raskt som mulig.

 

4. Pris og Betaling

Pris vil variere fra nettkurs til nettkurs, og er ikke refunderbar om livet skjer og du ser at du likevel ikke har bruk for innholdet.

Betaling skjer via bankkort, kredittkort eller VIPPS. Ved bruk av vår betalingsleverandør Stripe vil de sende ut faktura. Vi aksepterer Visa og MasterCard gjennom Stripe og Kajabi. Alle transaksjoner sendes kryptert via SSL (Secure Sockets Layer) og er 100% sikre. 

Dersom betalingen din ikke går gjennom vil det bli forsøkt trukket 5 ganger over et intervall på 3 uker. Dersom betaling fremdeles ikke kan gjennomføres vil du få tilsendt en faktura fra selger. 

 

5. Angrerett og garanti

Normal angrerett og 14 dagers angrefrist fra kjøpstidspunkt gjelder for deg som kjøper som forbruker. Angreskjema finner du ved å klikke på knappen nederst.

 

6. Force Majeure

Med unntak av plikten til å utføre avtalt betaling, er ingen av partene ansvarlige for manglende overholdelse av sine forpliktelser etter avtalen i en periode hvor parten ikke kan utføre forpliktelsene grunnet hendelser utenfor deres kontroll, som streik, brann, flom eller annen naturkatastrofe, krig eller opprør, cyberangrep og akutt eller alvorlig sykdom. 

Dette er forutsatt at den som ikke kan oppfylle sin forpliktelse etter avtalen straks underretter den annen part om situasjonen, og gir tilstrekkelig informasjon til at den andre parten kan vurdere situasjonen og begrense tapet for egen del. 

Dersom en slik situasjon oppstår vil som utgangspunkt ikke partene fritas fra forpliktelsene etter avtalen, men oppfyllelsen av dem vil utsettes inntil force majeure- tilstanden opphører. Der tilstanden er langvarig vil selskapet fritas for sin leverings- og erstatningsplikt.

 

7. Betingelser for bruk

Livets Bølger Nettkurs i sin helhet er beskyttet av opphavsrett. Kjøper kan ikke bruke materialet eller deler av produktet på en måte som krenker firmaets rettigheter, eller som ikke er godkjent av firmaet. Det er altså verken lov å gi bort, dele opp eller selge videre. 

Allmenn tilgjengelig informasjon står kjøper fritt til å dele videre.

Livets Bølger Nettkurs er kun til personlig bruk. Det vil si at du ikke kan dele påloggingsinformasjon og innhold med andre.

 

8. Konfidensialitet

Deltakelse i grupper tilhørende kurset (kommer i fremtiden) medfører at du vil kunne få informasjon om VOLO EQ-terapi & veiledning/Elisabeth Jane Cannon, andres bedrifter, eller personlige forhold. Dette er strengt forbudt å dele videre og du har taushetsplikt om dette.

 

Det gjelder selvfølgelig ingen taushetsplikt om dine personlige erfaringer og resultater.

 

9. Endringer

Disse vilkårene kan bli endret fra tid til annen. Den seneste versjonen finnes alltid på vår nettside knyttet til salg av det aktuelle produktet. 

Endringer i vilkårene gjelder bare for program som er påbegynt etter at den endrede versjonen er lagt ut på vår nettside.

 

10. Konfliktløsning

Det er viktig for selskapet at du som kunde er fornøyd. Dersom det oppstår uenighet, misnøye eller uklarhet, ber vi om at du tar kontakt direkte. Begge parter forplikter seg til å ta situasjonen opp på en konstruktiv måte snarest mulig. 

Partene forplikter seg til å løse eventuelle uenigheter, misforståelser og konflikter, på lavest mulige nivå mellom seg. 

Hvis tvisten ikke løses først ved forhandlinger eller mekling mellom partene, vil en uenighet eller tvist i forbindelse med denne avtalen kunne sendes til forliksrådet eller retten.

 

Denne avtalen og spørsmål rundt den reguleres og utfylles av norsk rett.

 

Kontakt:

Elisabeth Jane Cannon

Mobilnr. 0047 90088264

E-post: [email protected]

Sist endret: 20.11.2023

Angreskjema