Skap deg det drømmelivet du fortjener - uten dårlig samvittighet! Gratis infosamtale!

Kjøpsvilkår

Livets Bølger Community

 

1. Innledning

Disse vilkårene gjelder ditt medlemsskap i Livets Bølger Community - Gründerhjertet.  

Formålet med denne avtalen er å skape trygge og klare rammer rundt medlemskapet ditt, minske sjansen for eventuelle misforståelser og legge grunnlaget for et godt samarbeid.

Avtalen består av disse vilkårene, opplysninger du har fått ved bestilling og utfylles av de lovene som til enhver tid er gjeldende.

Dersom du lurer på noe i dette dokumentet ber jeg deg kontakte meg på [email protected].

Ved kjøp bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer vilkårene i denne avtalen.
        

 2. Avtalens Parter

Selger er VOLO EQ-terapi & veiledning v/Elisabeth Jane Cannon, Bergveien 71, 3057 Solbergelva, [email protected], 0047 90088264, org.nr. 923947582 (heretter kalt selger). 

Kjøper er den som foretar bestillingen (heretter kalt kjøper). 

 

 3. Selve medlemskapet

Medlemskapet gjelder for Livets Bølger Community - Gründerhjertet, som er et samfunn - et faglig fellesskap - for terapeuter. Denne medlemsportalen består av faglig innhold, live-sendinger, webinarer, workshops og møtepunkter for medlemmene.

Innhold, fremgangsmåter og oppsett vil kunne varieres og endres løpende, basert på firmaets vurderinger av hva som fungerer best og gir best resultater. 

Medlemskapet innebærer en kontinuerlig tilgang til innholdet i portalen. Tilgangen varer så lenge medlemskapet varer. 

 

Ansvar:

VOLO EQ-terapi & veiledning forplikter seg til å levere innhold og oppfølging som beskrevet i punkt 3. 

For at utbyttet ditt skal bli som forventet, har også du som kunde et ansvar. Dette innebærer en forståelse for at dette samfunnet blir så godt som det medlemmene gjør det.

Det er innforstått at prosessen er like viktig som resultatene, og at dette er opp til kjøper. Du forplikter deg også til å følge retningslinjene i Gründerhjertet, og vilkårene i denne avtalen. 

 

Kjøper forstår at VOLO EQ-terapi & veiledning v/ Elisabeth Jane Cannon eller andre i tilknytning, ikke påtar seg ansvar for om du opplever egenutvikling og utvikling som menneske, terapeut og gründer.

VOLO EQ-terapi & veiledning v/ Elisabeth Jane Cannon forplikter seg til å levere råd og veiledning om hvordan du har mulighet å oppnå dette, og vil bidra med hjelp på veien til å finne din vei som terapeut og gründer.

 

Som EQ-terapeut og medlem av NEQ (Norsk forening for EQ-terapeuter) forholder jeg meg også til deres regelverk og etiske retningslinjer. Disse kan du finne HER

 

Kommunikasjon:

All kommunikasjon skjer på e-post, i Gründerhjertet eller på DM på Facebook/Instagram, og henvendelser vil besvares så raskt som mulig.

 

4. Pris og Betaling

Pris er 349,- pr mnd for månedsmedlemskap og 1.745,- pr. år. Ved oppstart får du 14 dager gratis medlemskap, og trekkes først etter gratisperioden.

Medlemsavgiften vil være den samme i hele din medlemsperiode. Dersom du melder deg ut og så vil bli med igjen på et senere tidspunkt, er det prisen på det tidspunktet som gjelder. 

Betaling skjer via bankkort eller kredittkort. Faktura tilsendes fra vår betalingsleverandør Stripe. Vi aksepterer Visa og MasterCard gjennom Stripe og Kajabi. Alle transaksjoner sendes kryptert via SSL (Secure Sockets Layer) og er 100% sikre. 

Avtalen løper til du sier den opp. Det vil si at du vil trekkes en gang pr måned for det samme beløpet ved månedsmedlemskap, og en gang pr halvår ved halvtårsmedlemskap. 

Dersom betalingen din ikke går gjennom vil det bli forsøkt trukket 5 ganger over et intervall på 3 uker. Dersom betaling fremdeles ikke kan gjennomføres vil du automatisk bli utmeldt av Gründerhjertet, og miste din tilgang.

 

5. Varighet og Oppsigelse

Denne avtalen løper fra du betaler første medlemsavgift og til du sier den opp selv. 

Medlemskapet har ingen bindingstid utover det du har betalt for, og det vil si at utmelding fra deg får virkning fra du sier ifra. 

Har du kjøpt et halvtårs-medlemskap og sier opp tidligere, får oppsigelsen virkning når halvåret er omme.

Oppsigelse skjer ved at du sender meg en e-post på [email protected] 

Utmeldelse medfører at du ikke lenger har tilgang til innholdet i portalen.

 

6. Angrerett og garanti

Normal angrerett og 14 dagers angrefrist fra kjøpstidspunkt gjelder for deg som kjøper som forbruker. Angreskjema finner du ved å klikke på knappen nederst.

 

7. Mislighold og Ansvar

Ved brudd på vilkårene i denne avtalen har firmaet rett til å trekke tilbake dine tilganger til medlemskapet (Gründerhjertet) uten nærmere advarsel.

 

8. Force Majeure

Med unntak av plikten til å utføre avtalt betaling, er ingen av partene ansvarlige for manglende overholdelse av sine forpliktelser etter avtalen i en periode hvor parten ikke kan utføre forpliktelsene grunnet hendelser utenfor deres kontroll, som streik, brann, flom eller annen naturkatastrofe, krig eller opprør, cyberangrep og akutt eller alvorlig sykdom. 

Dette er forutsatt at den som ikke kan oppfylle sin forpliktelse etter avtalen straks underretter den annen part om situasjonen, og gir tilstrekkelig informasjon til at den andre parten kan vurdere situasjonen og begrense tapet for egen del. 

Dersom en slik situasjon oppstår vil som utgangspunkt ikke partene fritas fra forpliktelsene etter avtalen, men oppfyllelsen av dem vil utsettes inntil force majeure- tilstanden opphører. Der tilstanden er langvarig vil selskapet fritas for sin leverings- og erstatningsplikt.

 

9. Betingelser for bruk

Medlemskapet i sin helhet er beskyttet av opphavsrett. Kjøper kan ikke bruke medlemskapet, materialet eller deler av produktet på en måte som krenker firmaets rettigheter, eller som ikke er godkjent av firmaet. Det er altså verken lov å gi bort, dele opp eller selge videre. 

Allmenn tilgjengelig informasjon står kjøper fritt til å dele videre.

Medlemskapet er kun til personlig bruk. Det vil si at du ikke kan dele påloggingsinformasjon og innhold med andre.

 

10. Konfidensialitet

Medlemskap i Gründerhjertet medfører at du vil kunne få informasjon om VOLO EQ-terapi & veiledning/Elisabeth Jane Cannon, andres bedrifter, eller personlige forhold. Dette er strengt forbudt å dele videre og du har taushetsplikt om dette.

 

Det gjelder selvfølgelig ingen taushetsplikt om dine personlige erfaringer og resultater.

 

11. Endringer

Disse vilkårene kan bli endret fra tid til annen. Den seneste versjonen finnes alltid på vår nettside knyttet til salg av det aktuelle produktet. 

Endringer i vilkårene gjelder bare for program som er påbegynt etter at den endrede versjonen er lagt ut på vår nettside.

 

12. Konfliktløsning

Det er viktig for selskapet at du som kunde er fornøyd. Dersom det oppstår uenighet, misnøye eller uklarhet, ber vi om at du tar kontakt direkte. Begge parter forplikter seg til å ta situasjonen opp på en konstruktiv måte snarest mulig. 

Partene forplikter seg til å løse eventuelle uenigheter, misforståelser og konflikter, på lavest mulige nivå mellom seg. 

Hvis tvisten ikke løses først ved forhandlinger eller mekling mellom partene, vil en uenighet eller tvist i forbindelse med denne avtalen kunne sendes til forliksrådet eller retten.

 

Denne avtalen og spørsmål rundt den reguleres og utfylles av norsk rett.

 

Kontakt:

Elisabeth Jane Cannon

Mobilnr. 0047 90088264

E-post: [email protected]

Sist endret: 13.08.2023

Angreskjema