Skap deg det drømmelivet du fortjener - uten dårlig samvittighet! Gratis infosamtale!

Kjøpsvilkår av

1-1 pakken "Finn Din Balanse"

 

1. Innledning

Disse vilkårene gjelder ditt kjøp av 1-1 pakken Finn Din Balanse - der jeg gir deg personlig oppfølging i 12 uker fra kjøpsdato. 

Formålet med denne avtalen er å skape trygge og klare rammer rundt kjøpet ditt, minske sjansen for eventuelle misforståelser og legge grunnlaget for et godt samarbeid.

Avtalen består av disse vilkårene, opplysninger du har fått ved bestilling og utfylles av de lovene som til enhver tid er gjeldende.

Dersom du lurer på noe i dette dokumentet ber jeg deg kontakte meg på [email protected].

Ved kjøp bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer vilkårene i denne avtalen.
        

 2. Avtalens Parter

Selger er VOLO EQ-terapi & veiledning v/Elisabeth Jane Cannon, Bergveien 71, 3057 Solbergelva, [email protected], 0047 90088264, org.nr. 923947582 (heretter kalt selger). 

Kjøper er den som foretar bestillingen (heretter kalt kjøper). 

 

 3. Selve 1-1 pakken

12 ukers pakken "Finn Din Balanse" er en pakke som gir deg personlig oppfølging av selger fra kjøpsdato og i de påfølgende 12 ukene. 

Pakken inneholder:

12 veiledningssamtaler 1-1

3 EQ-terapier 1-1

Personlig budskap fra Universet hver uke (via tarot-/orakelkort)

Tilgang til Livets Bølger Podcast med 15 meditasjoner

Små oppgaver hver uke som vil hjelpe deg til å skape livet du ønsker og manifesterer

Personlig oppfølging og støtte i dine personlige utfordringer og gjøremål disse ukene i hverdager mellom kl. 10.00 - 18.00 gjennom kontakt på WhatsApp (melding)/e-post 

 

Innhold, fremgangsmåter og oppsett vil kunne varieres og endres løpende, basert på firmaets vurderinger av hva som fungerer best og gir best resultater. 

 

 

Ansvar:

VOLO EQ-terapi & veiledning forplikter seg til å levere innhold og oppfølging som beskrevet i punkt 3. 

For at utbyttet ditt skal bli som forventet, har også du som kunde et ansvar. Dette innebærer en forståelse for at din prosess og dine resultater avhenger av innsatsen du selv legger inn. 

Det er innforstått at prosessen er like viktig som resultatene, og at dette er opp til kjøper. Du forplikter deg også til å følge retningslinjene i kjøpets innhold, og vilkårene i denne avtalen. 

 

Kjøper forstår at VOLO EQ-terapi & veiledning v/ Elisabeth Jane Cannon eller andre i tilknytning, ikke påtar seg ansvar for om du opplever egenutvikling.

VOLO EQ-terapi & veiledning v/ Elisabeth Jane Cannon forplikter seg til å gi EQ-terapi og veiledning, støtte, å lytte og levere råd om hvordan du har mulighet å oppnå dette, som vil bidra med hjelp på veien til å finne din nye vei og hjelpe deg med å gå den videre så lenge avtalen gjelder.

 

Som EQ-terapeut og medlem av NEQ (Norsk forening for EQ-terapeuter) forholder jeg meg også til deres regelverk og etiske retningslinjer. Disse kan du finne HER

 

Kommunikasjon:

All kommunikasjon skjer på e-post til [email protected] eller melding til WhatsApp på tlf 0039-3318074006. WhatsApp er en gratis kommunikasjonstjeneste som lastes ned på AppStore/Google Play. 

 

4. Pris og Betaling

Pris er 20.000,- for 12 uker, og kan betales i sin helhet, eller deles opp i avdrag etter avtale.

Betaling skjer via bankkort eller kredittkort. Faktura tilsendes fra vår betalingsleverandør Stripe. Vi aksepterer Visa og MasterCard gjennom Stripe og Kajabi. Alle transaksjoner sendes kryptert via SSL (Secure Sockets Layer) og er 100% sikre. 

Avtalen løper fra datoen for kontraktsinngåelse. Dersom betalingen skjer ved avdrag, så bekreftes avtalen når det første avdraget betales, og det settes opp trekk fra Stripe på satte datoer utover perioden. 

Dersom betalingen din ikke går gjennom vil det bli forsøkt trukket 2 ganger over et intervall på 2 uker. Dersom betaling fremdeles ikke kan gjennomføres vil din avtale bli avsluttet, og kontrakten anses som brutt. 

 

5. Varighet og Oppsigelse

Denne avtalen løper i 12 uker fra du betaler hele beløpet eller første avdrag. 

 

 6. Angrerett og garanti

Normal angrerett og 14 dagers angrefrist fra kjøpstidspunkt gjelder for deg som kjøper som forbruker. Angreskjema finner du ved å klikke på knappen nederst.

 

7. Mislighold og Ansvar

Ved brudd på vilkårene i denne avtalen har firmaet rett til å avslutte kontrakten uten nærmere advarsel.

 

8. Force Majeure

Med unntak av plikten til å utføre avtalt betaling, er ingen av partene ansvarlige for manglende overholdelse av sine forpliktelser etter avtalen i en periode hvor parten ikke kan utføre forpliktelsene grunnet hendelser utenfor deres kontroll, som streik, brann, flom eller annen naturkatastrofe, krig eller opprør, cyberangrep og akutt eller alvorlig sykdom. 

Dette er forutsatt at den som ikke kan oppfylle sin forpliktelse etter avtalen straks underretter den annen part om situasjonen, og gir tilstrekkelig informasjon til at den andre parten kan vurdere situasjonen og begrense tapet for egen del. 

Dersom en slik situasjon oppstår vil som utgangspunkt ikke partene fritas fra forpliktelsene etter avtalen, men oppfyllelsen av dem vil utsettes inntil force majeure- tilstanden opphører. Der tilstanden er langvarig vil selskapet fritas for sin leverings- og erstatningsplikt.

 

9. Betingelser for bruk

 "Finn Din Balanse" er kun til personlig bruk. Det vil si at du ikke kan dele kontaktinformasjon, påloggingsinformasjon og innhold med andre.

 

  10. Endringer

Disse vilkårene kan bli endret fra tid til annen. Den seneste versjonen finnes alltid på vår nettside knyttet til salg av det aktuelle produktet. 

Endringer i vilkårene gjelder bare for program som er påbegynt etter at den endrede versjonen er lagt ut på vår nettside.

 

11. Konfliktløsning

Det er viktig for selskapet at du som kunde er fornøyd. Dersom det oppstår uenighet, misnøye eller uklarhet, ber vi om at du tar kontakt direkte. Begge parter forplikter seg til å ta situasjonen opp på en konstruktiv måte snarest mulig. 

Partene forplikter seg til å løse eventuelle uenigheter, misforståelser og konflikter, på lavest mulige nivå mellom seg. 

Hvis tvisten ikke løses først ved forhandlinger eller mekling mellom partene, vil en uenighet eller tvist i forbindelse med denne avtalen kunne sendes til forliksrådet eller retten.

 

Denne avtalen og spørsmål rundt den reguleres og utfylles av norsk rett.

 

Kontakt:

Elisabeth Jane Cannon

WhatsApp-nr: 0039-3318074006

E-post: [email protected]

Sist endret: 30.01.2023 

Angreskjema