Jeg deler med deg hvordan jeg gikk fra å være offer til overlever - til å leve fullt og helt for meg selv - uten dårlig samvittighet!